sel.node.fix

Syntax

b = sel.node.fix(snp)
sel.node.fix(snp) = b

Get/set the fixity indicator of the node (false = not fixed (default); true = fixed).

Returns:b - fixity indicator
Accepts:b - fixity indicator
Arguments:snp - node pointer